Hãy giúp đỡ chúng tôi!

Trong gần tám năm nay, Miraheze đã cung cấp cho hơn 300.000 người dùng dịch vụ lưu trữ miễn phí. Hãy giúp chúng tôi tiếp tục phát triển trong tám năm tới và lâu hơn nữa! 100% nguồn vốn của chúng tôi đến từ các khoản quyên góp của những người như bạn. Để đáp ứng lưu lượng truy cập ấn tượng và mức tăng trưởng cộng đồng ngày càng tăng, chúng tôi cần thêm cơ sở hạ tầng. Xin hãy cân nhắc quyên góp chi £5, £10, £20 hoặc bất cứ mức nào bạn thấy phù hợp. Nếu 550 trong số hơn 300.000 người dùng của Miraheze quyên góp £12 (16,35 USD) mỗi năm, Miraheze sẽ có dư ngân sách để tiếp tục hoạt động.

Tìm hiểu cách giúp đỡ!